Om David Riebe

David Riebe (född 1988) kommer från Torna Hällestad utanför Lund. Vid fem års ålder började han spela violin och när han var nio började han vid Kulturskolan i Lund. Intresset för att skriva musik har alltid funnits där och tog fart på allvar när han som projektarbete på gymnasiet skrev en violinkonsert.

          Efter gymnasiet studerade han vid den tvååriga eftergymnasiala Konservatorielinjen vid Kulturskolan i Lund (2007-2009) med komposition och violin som huvudämnen. Parallellt studerade han även musikvetenskap vid Lunds universitet samt tog kompositionslektioner för universitetets director musices Patrik Andersson.

          Riebe tog sin masterexamen och dessförinnan sin kandidatexamen vid Musikhögskolan i Malmö där han studerade 2009-2015 efter att även ha antagits i Stockholm och Göteborg. Hans lärare var bl.a. Luca Francesconi, Rolf Martinsson, Staffan Storm och Kent Olofsson.

          Höstterminen 2014 studerade han för Michele Tadini och Philippe Hurel vid Conservatoire National Supérieur Musique et Danse i Lyon, Frankrike.

          Riebe har även en kandidatexamen i musikvetenskap från Lunds universitet.

 

Den 24 och 25 januari 2019 kommer Malmö Symfoniorkester att framföra stycket Magma från 2015.

 

I september 2016 vann Riebe tredjepris i Kompositionstävlingen till Andrej Petrovs minne i Sankt Petersburg, Ryssland, med orkesterstycket Magma. I mars 2014 vann han andra pris i Uppsala Tonsättartävling med stycket Geopoliticus Child för sinfonietta.

Han erhöll Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2016, Stim-stipendium och Stiftelsen Annik och Lars Leanders kompositionsstipendium 2015, ett av Kungliga musikaliska akademiens lokala stipendier 2014 och Lunds kommuns kulturstipendium 2012.

 

I november 2015 invaldes Riebe i Föreningen svenska tonsättare, FST.

 

 

 

Mycket av musiken som nämns nedan finns tillgänglig för lyssning på Soundcloud. Se länk till höger.

 

 

 

 

 

Här följer en tidslinje över Riebes tonsättarskap hittills:

 

 

2016 och framåt

 

Den 24 och 25 januari 2019 kommer Malmö Symfoniorkester att framföra stycket Magma från 2015.

Den 8 juni 2017 framförde Musica Vitae David Riebes nyskrivna verk Drops of Stem Cells för stråkorkester under Föreningen Svenska Tonsättares presentationsdag för ny orkestermusik. På presentationsdagen deltog särskilt inbjudna representanter för svenska orkestrar.

I september 2016 vann Riebe tredjepris i Kompositionstävlingen till Andrei Petrovs minne i Sankt Petersburg, Ryssland, med orkesterstycket Magma. De sex utvalda finalkompositionerna framfördes av St. Petersburg State Symphony Orchestra med dirigent Arkady Steinlucht under en konsert i St. Petersburg Grand Philharmonic Hall.

David har nyligen färdigställt ett beställningsverk för kör, symfoniorkester och brassband till Lunds universitets musikenhet Odeums 10-årsjubileum. Stycket uruppfördes i november 2017. Han jobbar nu bl.a. på en pianokonsert till den långtida samarbetspartnern Fredrik Schützer, delvis finansierad med medel från Stora pianostipendiet vid Musikhögskolan i Malmö. David och Fredrik är även i startgroparna för ett projekt baserat på "sceniskt pianospel" (där pianisten är både musiker och skådespelare).

På uppdrag av musikenheten Odeum vid Lunds universitet är Riebe också projektledare för festivalen Lund Contemporary, för nyskriven musik i Lund. Första gången festivalen ägde rum var 3-5 februari 2017 och nästa upplaga planeras till februari 2019.

Den 12 februari 2017 återuppförde Lunds stadsorkester stycket Time Reflections, i Lunds stadshall med dirigent Roger Andersson. Stycket uruppfördes 2015 i samband med orkesterns 50-årsjubileum.

 

 

2015

 

Under Connect Festival 2015 i Malmö, som pågick 14-22 november, hade David Riebe tre uruppföranden. Han medverkade med kvartetterna Impromptu (uruppförd av Reaktion Ensemble 14 november på Musikhögskolan i Malmö) och A Glimpse of Naraka (uruppförd av danska Ensemble Nordlys i Skovgaardsalen på Malmö konstmuseum den 22 november) samt en scen till kabarén Anti-himlakroppar och drömmar som framfördes 20 november på Inter Arts Center.

Den 4 oktober 2015 uruppförde Lunds Stadsorkester Riebes orkesterfanfar Time Reflections, beställd med anledning av orkesterns 50-årsjubileum, i Lunds Stadshall. Dirigent var Andreas Lönnqvist.

 

Den 12 februari 2015 uruppfördes Riebes Concave/Convex II: Anamorphosis, för piano och elektronik, på Les Subsistances i Lyon. Pianist var Félix Dalban-Moreynas. Stycket hade sedan Sverigepremiär 20 maj på Musikhögskolan i Malmö med Noel Cudeiro vid pianot.

Som del av Riebes musikhögskolestudier uruppförde Norrköpings symfoniorkester 13 maj 2015 återigen ett stycke av tonsättaren. Konserten ägde rum i De Geerhallen i Norrköping. Dirigent var Michael Bartosch.

Riebe är en av sex unga svenska tonsättare som intervjuas i artikeln Rising stars 2015 i Stim-magasinet #1 2015.

 

 

2014

 

Den 13 mars 2014 vann Riebe andra pris i Uppsala Tonsättartävling med stycket Geopoliticus Child för sinfonietta, inspirerat av en målning av Salvador Dalí. Finalen, där alla finalverken framfördes av Uppsala Kammarorkester under ledning av Paul Mägi, hölls i Uppsala Konsert och Kongress.

Den 11 juli deltog Riebe i en workshop med BBC Singers i Maida Vale Studios i London, där kören spelade in stycket A Ship of Death från 2012.

Riebe komponerade under året även ett soloviolinstycke till den Londonbaserade violinisten Peter Sheppard Skaerved (bl.a. försteviolinist i Kreutzer Quartet som Riebe samarbetade med 2011-2012). Solostycket, med titeln Song of the Thames-daughters, baseras på tre målningar av Sheppard Skaerved själv, målade i dennes hem vid Themsen. Stycket uruppfördes 22 november 2014 på Moderna Museet i Malmö, under Connect Festival 2014.

 

 

2013

 

Under 2013 års upplaga av den årligen återkommande Connect Festival för samtida musik i Malmö uruppförde nederländska New European Ensemble, under ledning av Christian Karlsen, Riebes nyskrivna Dali I-III på Moderna Muséet i Malmö. Under festivalen spelade även pianisten Jonas Olsson musik av Riebe i Liljeforssalen på Musikhögskolan i Malmö.

Som projekt vid musikhögskolan komponerade Riebe under läsåret 2012/13 stycken till Helsingborgs Symfoniorkester (uruppfördes 8 maj i Helsingborgs konserthus under ledning av Christoffer Nobin) och Jönköpings sinfonietta (uruppfördes 15 maj på Kulturhuset Spira i Jönköping under ledning av Leif Karlsson).

I april 2013 uruppförde trumpetklassen vid Musikhögskolan i Malmö Riebes stycke Isaac Newton för två piccolatrumpeter, fem C-trumpeter och ett flygelhorn. Bo Nilsson var dirigent. Trumpetstudenterna tog sedan med sig detta stycke på turné till Turkiet, där det framfördes på Borusan Müzik Evi i Istanbul.

Samma månad uruppfördes även den elektroakustiska sviten Considering Two Pictures, på Inter Arts Center i Malmö.

Den 17 mars 2013 stod Odeum vid Lunds universitet som värd för en konsert med enbart musik av Riebe. Spelade gjorde pianisten Fredrik Schützer och flöjtisten Ivona Grbavac.

Riebe omnämns i STIM:s (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) årsredovisning för 2013 som en av de tonsättare i landet som haft flest verk uruppförda under året.

 

 

2012

 

Som en del av Connectfestivalen 2012 framfördes Riebes körstycke A Ship of Death vid en öppen workshop med BBC Singers i Rosenbergsalen på Musikhögskolan i Malmö den 11 oktober. Stycket är baserat på dikten The Ship of Death av D.H. Lawrence (1885-1930). Samma dag, på Inter Arts Center i Malmö, uruppfördes även Three Glimpses of Perplexity, för saxofon, accordeon och kontrabas, av norska Trio Poing.

Våren 2012 tog Riebe sin kandidatexamen med en examenskonsert lördagen 26 maj i Rosenbergsalen på Musikhögskolan, tillsammans med klasskamraten Simon Söfelde. Programmet bjöd bland annat på uruppförandet av stycket Searching Dance som spelades av Gustav Melander (trumpet) och Mikael Bengtsson (slagverk). Riebe fortsatte fr.o.m. hösten 2012 på masterutbildningen i Malmö.

Riebe har också, som ett projekt vid Musikhögskolan, skrivit ett verk, Dimensions II - Concerto for Orchestra, till Norrköpings Symfoniorkester. Det uruppfördes 16 maj 2012 i De Geerhallen i Norrköping under ledning av Michael Bartosch. Stycket bygger delvis på samma material som den tidigare dubbelkonserten Dimensions för tuba, kontrabas och orkester (se under "2011").

Ytterligare ett projekt genom skolan är ett stycke, Fantasia for Wind Orchestra, till Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (Swedish Wind Ensemble), som framfördes 23 mars 2012 i Radiohuset, Studio 2, i Stockholm. Också här var Michael Bartosch dirigent.

Den 25 mars framförde violinisten Peter Sheppard Skærved stycket A Cat, a Warrior, and a Tortoise (som han uruppfört 2011) i Levinsalen på Norges musikkhøgskole i Oslo.

 

 

2011

 

Detta år genomförde kompositionsutbildningen i Malmö ett samarbete med den Londonbaserade stråkkvartetten Kreutzer Quartet. Som en del i detta projekt framförde kvartetten Riebes String Quartet No. 1 - Paradoxes vid en konsert 14 oktober 2011. Konserten var en del av Connectfestivalen 2011. Kvartettens försteviolinist Peter Sheppard Skærved hade i maj 2011 framfört soloviolinstycket A Cat, A Warrior, and A Tortoise, en sorts förstudie till nämnda stråkkvartettstycke, på Musikhögskolan. Dessa verk finns, förutom på Riebes Soundcloud och MySpace, även på Peter Sheppard Skaerveds hemsida. Riebe deltog också i en workshop med Kreutzerkvartetten på Royal Academy of Music i London 8-9 mars 2012.

Sommaren 2011 uruppförde Nordiska ungdomsorkestern, under ledning av Mika Eichenholz, dubbelkonserten Dimensions, för tuba, kontrabas och symfoniorkester. Uruppförandet ägde rum den 26 juni i Lunds stadshall med Niklas Dahlstrand och Mattias Hanskov Palm som solister.

Den 3 december 2011 uruppfördes Riebes pianosvit Direction, inspirerad av olika naturvetenskapliga processer, av Fredrik Schützer på Skissernas Museum i Lund.

Som ett sammarbete mellan tonsättarklassen på Musikhögskolan, Skånes Dansteater och ABF Lomma gjorde dansaren Jane Nyman i juni 2011 koreografi till nedan nämnda stycket Air: Resonance. En videoinspelning av detta gjordes av Peder Nilsson vid Skånes Dansteater och med Jane Nyman själv som dansar.

Den 11 maj 2011 uruppfördes två elektroakustiska verk, Gnomus: Rebirth - Homage to M & R och Escaliers Mécaniques, på Inter Arts Center i Malmö.

I april uruppförde Lunds Ungdomsorkester stycket Ceiling Paintings i Lunds Stadshall under ledning av Carin Hallberg.

 

 

2010

 

Den 29 maj 2010 uruppfördes Riebes Tubakonsert i Lund av Akademiska kapellet vid Lunds universitet med Niklas Dahlstrand som solist. Dirigent var Patrik Andersson. Orkestern tog sedan med stycket på en turné till USA i början av juni, med konsert bl.a. i det berömda John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington DC, en konsert som sändes live online på Kennedy Centers webplats.

Samma sommar uruppförde Nordiska ungdomsorkestern den korta konsertuvertyren The Grail 1492 under ledning av Mika Eichenholz.

Som en del av Connectfestivalen 2010 uruppfördes Riebes Om sanning och subjektivitet, för mezzosopran och piano, av Johanna Rudström och Conny Antonov i Caroli kyrka i Malmö, 14 oktober 2010.

Samma månad uruppförde Rasmus Vamos Fecher det korta stycket The Concerned Man, för sologitarr, inspirerat av målningen Robert Smithson av den amerikanska konstnären Alice Neel. Framförandet var en del av festivalen Music And Art Around och stycket uruppfördes på den pågående Alice Neel-utställningen vid Moderna Muséet i Malmö intill tavlan i fråga, under en "musikalisk rundvandring" på utställningen.

I april 2010 uruppfördes Riebes Adagio och scherzo - dialog för soloklarinett av Jonas Losciale på Palaestra et Odeum i Lund och det korta elektroakustiska verket Air: Resonance uruppfördes på Musikhögskolan i Malmö. Det senare framfördes även i oktober, på Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn.

 

 

2008 och 2009

 

Sommaren 2008 uruppförde Nordiska ungdomsorkestern, under ledning av Stefan Solyom, två satser ur Riebes "tiominuterssymfoni" The Journey.

Sommaren 2009 uruppförde orkestern två av Riebes verk: en svit som bygger på hans musik till kortfilmen My Friend av Gustav Gribel, för stråkorkester, flöjt, klarinett och piano, och konsertinon Dr.Tuba, för tuba och stråkorkester, tillägnad orkesterns tubaist Niklas Dahlstrand.

 

© David Riebe

Lyssna

Kontakt

david[at]riebe.se

+46(0)703134429

Externa länkar

David Riebe på Svensk Musik»

Uruppförda verk av David Riebe registrerade på Svensk Musiks hemsida. Här kan du köpa partitur till Riebes musik!

 

VIDEO: "Magma" framförs av St Petersburg State Symphony Orchestra (Youtube)»

Video från framförandet ivid kompositionstävlingen till Andrej Petrovs minne i St Petersburg Grand Philharmonic Hall där Riebe vann tredje pris. Videon är gjord av den ryske filmaren Leonid Toropov.

 

David Riebe på bronsplats i internationell kompositionstävling - Stim-magasinet #1 2017 (issuu.com)»

Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) skriver i sin tidning om Riebes pris i rysk kompositionstävling hösten 2016.

 

Lund Contemporary lockade storpublik - lu.se»

Lunds universitet skriver om publiksuccén Lund Contemporary 2017 som Riebe var huvudproducent för.

 

Lunds Stadsorkesters generalprogram 2016/17 (issuu.com)»

Länk till programfoldern. Riebes Time Reflections framförs 12 februari 2017 i Lunds stadshall.

 

Lundatonsättare vann pris i Ryssland - sydsvenskan.se»

Sydsvenska Dagbladet uppmärksammar Riebes pris i kompositionstävlingen till Andrej Petrovs minne i september 2016.

 

Tonsättaren nr. 3 2016 (pdf)»

Tidningen Tonsättaren som ges ut av FST (Föreningen svenska tonsättare) uppmärksammar på sidan 16 Riebes pris i kompositionstävlingen till Andrej Petrovs minne i september 2016.

 

Connect Festival 2015, programbok (pdf)»

Länk till programfoldern som PDF. Musik av Riebe uruppfördes 14, 20 och 22 november 2015.

 

Lunds Stadsorkester uruppför musik av lundatonsättare - mynewsdesk.com»

Pressmeddelande om uruppförandet av Riebes Time Reflections på Lunds stadsorkesters jubileumskonsert 4 oktober 2015, med programkommentar till stycket.

 

Respekt till mångsidig orkester - sydsvenskan.se»

Sydsvenska Dagbladet recenserar Lunds stadsorkesters jubileumskonsert 4 oktober 2015, med uruppförandet av Riebes Time Reflections.

 

Rising stars 2015 - Stim-magasinet #1 2015 (issuu.com)»

Intervjuer med Riebe och fem andra unga tonsättare i Stims (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrås) medlemstidning.

 

Lunds Stadsorkesters jubileumsprogram 2015 (issuu.com)»

Länk till programfoldern som PDF. Musik av Riebe uruppfördes 4 oktober 2015 i Stadshallen, Lund.

 

David Riebe tog andraplatsen i Uppsala tonsättartävling 2014»

Musikhögskolan i Malmö skriver om Riebes andrapris. Kort intervju med tonsättaren.

 

Tonsättare prisades - skanskan.se»

Skånska Dagbladet uppmärksammar Riebes andrapris i Uppsala tonsättartävling 2014.

 

Samarbete med Peter Sheppard Skaerved»

Londonbaserade violinisten Peter Sheppard Skaerved skriver på sin hemsida om det pågående samarbetet med David Riebe.

 

Tog hjälp av Dali för att skapa musik»

Skånska Dagbladet skriver 17 januari 2014 om Riebes finalplats i Uppsala Tonsättartävling.

 

VIDEO: Fredrik Schützer från LIMUS spelar "Decay" ur "Direction" av David Riebe (Youtube)»

Inspelning från "Pianomaraton" på Palladium i Malmö 28 januari 2012. Youtube-video.

 

Nyskrivet från Lund - Lunds universitet»

Riebes konsert tillsammans med Fredrik Schützer och Ivona Grbavac, 17/3 2013, i Lunds universitets kalendarium.

 

David Riebe på Peter Sheppard Skaerveds hemsida»

Försteviolinisten i Londonbaserade Kreutzer Quartet publicerar liveinspelningar av Riebes stråkkvartett "Paradoxes" samt solostycket "A Cat, a Warrior, and a Tortoise" på sin hemsida.

 

Hopp om framtiden - folkbladet.se»

Folkbladet skriver om konserten 16 maj 2012, med Norrköpings Symfoniorkester, där bl.a. Riebes "Dimensions II" uruppfördes.

 

Lunds universitets magasin nr. 5 2010 (pdf)»

Länk till LUM nr. 5 2010 som pdf. Artikel om Riebes Tubakonsert och Akademiska kapellets USA-turné på sidan 14-15.

 

Spännande dag för ung kompositör - sydsvenskan.se»

Sydsvenska Dagbladet skriver om uruppförandet av Riebes konsertuvertyr "The Grail 1492" med Nordiska Ungdomsorkestern 27 juni 2010.

 

Sommarmusiken som siktar mot himlen »

Sveriges Radio skriver 26/6 2009 om "Nattväktaren" på Lunds Stadshalls entrétak. Riebe var nattväktare 28/6.